piątek, 17 stycznia 2020

"Wieści Oświatowe"

Artykuł  na temat programu Erasmus Plus oraz doświadczeń zdobytych podczas kursów językowych i metodycznych został wysłany do  branżowej gazety „Wieści Oświatowe”.Smart School&Creative Teachers
W ramach programu Erasmus+ (Mobilność kadry edukacji szkolnej akcja KA1) we wrześniu 2019r. w Szkole Podstawowej nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku rozpoczął się projekt Smart School&Creative Teachers. Nauczyciele odbyli mobilności i zdobywali wiedzę w różnych zakątkach Europy. W ramach projektu pracownicy szkoły ukończyli kursy: metodyczne, specjalistyczne, językowe.

Kursy metodyczne:
Nauczyciel przyrody i biologii Mariusz Ogryzko ukończył w Dublinie  w dniach 07.10. – 12.10.2019r. Intensive English Course and CLIL for Teachers. Nauczyciel podniósł  umiejętności komunikacyjne w języku angielskim, zrozumiał kluczowe zasady metody CLIL (Content and Language Integrated Learning) w odniesieniu do procesu edukacji, poznał sposoby przygotowania się do zajęć w oparciu o metodę CLIL - wyszukiwanie niezbędnych zasobów i materiałów, przygotowanie do integracji treści programowych  z językowymi, a także wdrożenie CLIL do drugiego etapu kształcenia.
Nauczycielka języka polskiego i historii Ewa Underlich  szkoliła się we Florencji w dniach 28.10.-02.11.19. Kurs Web Solutions for the Classroom wzbogacił jej wiedzę na temat korzystania z narzędzi TIK m. in. platformy edukacyjnej  Edmodo, YouTube, narzędzi edukacyjnych Google, quizów online. Zdobyte wiadomości teoretyczne  kończyły ćwiczenia ze słodką nagrodą dla najlepszych.

Nauczycielka języka angielskiego Iwona Gawryluk podnosiła swoje kwalifikacje w listopadzie 2019r.  na Malcie. Kurs  All Aboard the Primary Classroom. Methodology for Primary Teachers dostarczył je wiedzy na temat metody pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym (metoda CLIL oraz atrakcyjne metody wprowadzania takich umiejętności jak: słuchanie, pisanie, mówienie i czytanie). Nauczycielka poznała również tajniki pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 
Kursy specjalistyczne:
Pedagog szkolny Monika Świerzbińska w październiku 2019r. wzięła udział w kursie
Mindfulness & Meditation: Outdoor and Relaxing Education, który odbył się w Alicante w Hiszpanii. Kurs koncentrował  się na pracy w trzech głównych obszarach działania: samoświadomości i zarządzania emocjami, empatii i wartości w relacjach szkolnych oraz motywacji osiągnięć. Kurs wzbogacił  wiedzę i umiejętności nauczyciela w zakresie stosowania aktywnych metod relaksacji, jak również technik medytacji w celu wsparcia procesu nauczania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Nauczycielka języka angielskiego Katarzyna Żukowska – Suchocka miała okazję zgłębić swoją wiedzę odnośnie takich dysfunkcji, jak: dysleksja, dyskalkulia, zaburzenia ze spektrum autyzmu, ADHD. Takie i inne trudności, z którymi borykają się coraz częściej młodzi ludzie były tematem  szkolenia Successful Strategies for Students with Special Educational Needs in the Classroom, które miało miejsce we Florencji w dniach 28.10.-02.11.19.  Wiele cennych wskazówek i rozwiązań do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych nauczycielka uzyskała zarówno od doświadczonej  w tym temacie trenerki, jak i innych uczestników szkolenia.
Kurs językowy:
Nauczycielka matematyki Elżbieta Łojewska oraz wychowawca świetlicy Beata Oniśko zdobywały umiejętności komunikowania się w języku angielskim na Malcie na kursie General English Course at A1 level. Kurs obejmował cztery umiejętności: czytania, pisania, słuchania i mówienia. Nauczycielki nauczyły się  prowadzić proste rozmowy i zdobyły wiedzę na temat podstawowych angielskich struktur.
Kursy prowadzone były przez charyzmatycznych trenerów, którzy oczarowali uczestników swoim profesjonalizmem, serdecznością i ogromem wiedzy na tematy związane z metodyką i kulturą. Każdy dzień w szkole obfitował w nowe doświadczenia i dostarczał porcji gotowych do wykorzystania na lekcji pomysłów.
Udany pod każdym względem wyjazd Erasmus+ to pigułka pozytywnego myślenia, energii i nowych  pomysłów na długi czas. Umiejętności  zdobyte na kursach wykorzystujemy, realizując innowację „C jak CLIL”. Poznane narzędzia technologii informacyjnej pozwalają nam uczyć szybciej i efektywniej. W szkole prowadzone są zajęcia z „Uważność i relaksacja – moja super moc”, które pomagają uczniom odstresować się i mają pozytywny wpływ na motywację do nauki i relacje w klasie.
To spojrzenie z innej, radośniejszej perspektywy na zawód nauczyciela i własny rozwój, a nawiązanie wielu znajomości z nauczycielami innych krajów i spędzanie z nimi czasu po zajęciach otworzyło nową drogę współpracy między europejskimi szkołami. Wyjazd godny polecenia i obietnica niezwykłych, niezapomnianych wrażeń.
czwartek, 16 stycznia 2020

W ramach innowacji CLIL na biologii uczniowie klasy 6 a wkroczyli z ochotą w ciekawy świat owadów.


Poznali możliwości owadów i ich znaczenie w świecie przyrody i człowieka. Kilka interesujących linków do filmów:

Przypomnieli sobie nazwy owadów rozszyfrowując gatunki i rodzaje.
1.       Arrange the correct insect names and write.
B U L A D G Y ___________________________        H O U L F Y S E __________________

S A W P ___________________             B T T F L Y U E R ________________________

M T H O __________________                  S H G O P R P A E R S _______________________

C K C C H R O A O___________________     T A N ______________________

O N D P      S K T E R A _______________________     O M S O U Q I T ___________________

L E A F ______________________                  D F R L A Y G O N ______________________

M P R A A N T I S Y I N G  _____________________    ______________________

Świat owadów jest taki interesujący! :)

Spotkanie zespołu

Dnia 16 stycznia 2020 odbyło się spotkanie zespołu, na którym  zostały omówione i zaplanowane przedsięwzięcia i działania na najbliższy okres. 

Nowoczesne metody nauki języka angielskiego

Uczniowe klasy 3a tworzyli filmiki za pomocą aplikacji Toontastic.  Nowoczesne metody świetnie motywują uczniów do do nauki języka angielskiego.

środa, 15 stycznia 2020

Tworzymy awatary bohaterów literackich

Uczniowie klasy 6 A tworzyli awatary wybranego przez siebie bohatera literackiego z książki Rafała Kosika "Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzianych Ludzi". Młodzież korzystała z aplikacji Bitmoji.
Zaangażowanie, dobra zabawa i "oswajanie" z lekturą gwarantowane!
wtorek, 14 stycznia 2020

Uczymy się języka angielskiego przez zabawę.

Aktywne metody wzbudzają zachwyt i chęć do poznawania słownictwa języka angielskiego. Poprzez zabawę uczniowie uczą się szybko i skutecznie.


poniedziałek, 13 stycznia 2020

Prezentacja promująca projekt

Podczas mobilności nauczyciele przedstawiają placówki i miasto, z którego pochodzą. Nauczyciele SP24 chwalą się również działaniami naszych uczniów oraz promują projekt Smart School and Creative Teachers.


niedziela, 12 stycznia 2020

Warsztaty z relaksacji i uważności cieszą się dużym zainteresowaniem wśród pierwszaków. Spotykamy się raz w tygodniu by wspólnie „pobyć uważnym” oraz ćwiczyć umiejetność relaksacji. Regularność jest bardzo ważna aby wyrobić w dzieciach nawyk bycia uważnym oraz aby zauważyły że relaksacji można się nauczyć i ze to naprawdę działa. Najbardziej cieszy ciekawość i otwartość dzieci do tego co nowe. Jest moc! 

środa, 8 stycznia 2020

Projekt etwinning

Uczniowie klasy 2a otrzymali kartki i życzenia  świąteczne od swoich rówieśników z Hiszpanii i Włoch. Uczniowie realizują projekt eTwinnig „Animals around the world”.

sobota, 28 grudnia 2019

Dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Sobotni poranek grupa projektowa „Smart school & creative teachers” spędziła bardzo pracowicie. Dzieliliśmy się swoją wiedzą z pisana wniosku z programu Erasmus+ akcja KA1 Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej z nauczycielami z miasta Białystok i okolic. Mieliśmy również  okazję aby podzielić się zdobytymi doświadczeniami z naszych odbytych mobilności. Spotkanie było bardzo owocne.